Start sportseizoen 3/09/22

Inschrijvingen

Door zich in te schrijven in onze club, bevestig je onze waarden en normen die neergeschreven zijn in ons clubreglement te respecteren.  Het clubreglement kan je hieronder downloaden.

Een inschrijving is definitief na storting van het lidgeld op rek.nr. BE63 1030 4039 4508 met vermelding van naam + voornaam lid.

Clubreglement